Ανόργανη χημεία 2 Μαρνέρης΄΄Γ λυκείου

Ανόργανη χημεία 2 Μαρνέρης΄΄Γ λυκείου

 ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  


Συγγραφέας: Μαρνέρης
Σελίδες:742
ISBN: 978-618-5472-12-2

 

 

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσεται η ύλη των κεφαλαίων «Ηλεκτρονιακή δόμηση ατόμων Περιοδικός πίνακας, Οξέα και βάσεις Ιοντική ισορροπία» της Ανόργανης Χημείας Γ’ Λυκείου, όπως καθορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα του Ενιαίου Λυκείου.
Συγκεκριμένα το βιβλίο περιλαμβάνει:
Όλες τις απαραίτητες γνώσεις θεωρίας.
Ερωτήσεις θεωρίας διαφόρων τύπων όπως εμπέδωσης, πολλαπλής επιλογής , αντιστοίχισης , τύπου σωστό –λάθος για την ουσιαστική κατανόηση της θεωρίας.
Μεθοδολογία και υποδειγματικά λυμένα παραδείγματα που αντιπροσωπεύουν όλες τις περιπτώσεις των θεμάτων που είναι πιθανόν να ζητηθούν στις εξετάσεις.
Ασκήσεις που χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η Α ομάδα περιλαμβάνει ασκήσεις ανά- λογης φιλοσοφίας με τα λυμένα παραδείγματα. Η Β ομάδα περιλαμβάνει ασκήσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη προσωπικής πρωτοβουλίας και την απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας.
Επαναληπτικά θέματα που περιέχουν βασικές παρατηρήσεις, ερωτήσεις θεωρί- ας, θέματα κρίσεως και ασκήσεις-προβλήματα με τα οποία οι μαθητές θα ασχο- ληθούν στη διάρκεια της επανάληψης.
Διαγωνίσματα ώστε να αποκτηθεί εξοικείωση με τα θέματα των εξετάσεων και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Απαντήσεις –υποδείξεις. Επιπλέον αναλυτικές λύσεις για μεγάλο αριθμό ασκήσε- ων Β΄ Ομάδας της ενότητας Γ μπορεί ο αναγνώστης να βρει στο site του εκδοτικού οίκου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.cosmosbooks.gr

και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Πρόσθετο υλικό».

Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει σημαντικά τους μαθητές τόσο στην κατανόη- ση της Ανόργανης χημείας όσο και στην τελική επανάληψη.

 

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon