Βιολογία ΄Γ Λυκείου

Βιολογία ΄Γ Λυκείου

BIOLOGIA_G_Lik_EΠΑΝΑΛΗΨΗ.cdrΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
    
   
Συγγραφέας: Αργύρης Καμπίσιος
ISBN: 978-618-82464-4-7
Σελίδες: 254

Η συγγραφή του παρόντος βοηθήματος στοχεύει στην καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων Προσανατολισμού.
Τα θέματα καλύπτουν επιμέρους κεφάλαια, αλλά σταδιακά γίνονται πιο γενικά καλύπτοντας ευρύτερο μέρος της ύλης των υποψηφίων. Έχουν υψηλό βαθμό δυσκολίας και ως εκ τούτου είναι κατάλληλα για την τελική επανάληψη των υποψηφίων.

Πρόθεση μου ήταν να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ζητήματα σε μικρή έκταση και γι’ αυτό το λόγο σε αρκετές περιπτώσεις τα πολλαπλής επιλογής του θέματος Α και τα ερωτήματα του θέματος Β λειτουργούν ως ασκήσεις.

Συνεπώς η διάρκεια του κάθε κριτηρίου αλλά και η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος θα αξιολογηθούν από τους μαθητές σε συνεργασία με τους καθηγητές τους.

Τα σχήματα, στις εκφωνήσεις αλλά και στις απαντήσεις των θεμάτων, έχουν ως σκοπό τη σε βάθος κατανόηση των φαινομένων από τους υποψήφιους. Οι απαντήσεις, ειδικά στα δυσκολότερα και πιο πρωτότυπα των θεμάτων, είναι αναλυτικές αλλά παρά ταύτα ενδεικτικές, αφού επιδέχονται και άλλων προσεγγίσεων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μαθητές μου για τις πολύτιμες επισημάνσεις τους και την οικογένειά μου για το χρόνο που με στερήθηκε. Επίσης, όλους όσους συμμετέχουν στην έκδοση του παρόντος.

Καμπίσιος Αργύρης
Βιολόγος

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon