ΧΗΜΕΙΑ Ά Λυκείου

ΧΗΜΕΙΑ Ά Λυκείου

ximia_A_Likiou.cdrΞεφυλλίστε το βιβλίο
Συγγραφέας: Γ. Μαρνέρης
ISBN:978-618-82095-7-2
Σελίδες: 518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσεται η ύλη της Χημείας για την Α΄ Λυκείου, όπως καθορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα του Ενιαίου Λυκείου.

Συγκεκριμένα το βιβλίο περιλαμβάνει:

  • Όλες τις απαραίτητες γνώσεις θεωρίας.
  • Ερωτήσεις θεωρίας διαφόρων τύπων όπως πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, τύπου σωστό – λάθος, συμπλήρωσης, για την ουσιαστική εμπέδωση της θεωρίας.
  • Μεθοδολογία και υποδειγματικά λυμένα παραδείγματα.
  • Εφαρμογές, ασκήσεις και προβλήματα που αντιπροσωπεύουν όλες τις περιπτώσεις των θεμάτων που είναι πιθανόν να ζητηθούν στις εξετάσεις.
  • Κριτήρια αξιολόγησης ώστε ο μαθητής να εξοικειώνεται με τα θέματα

των εξετάσεων

  • Επιλεγμένα θέματα από την τράπεζα θεμάτων.
  • Απαντήσεις – υποδείξεις.

Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει σημαντικά τους μαθητές, ώστε να αντα-

ποκριθούν στις απαιτήσεις της τάξης τους και να αποκτήσουν την κατάλληλη υπο-

δομή, στο μάθημα της Χημείας, για τις επόμενες τάξεις και τις εισαγωγικές εξετά-

σεις.

Γιώργος Μαρνέρης

Χημικός

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon

newspaper templates - theme rewards

Facebook