Πόσοι αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν

Πόσοι αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν

Σε 351 ανέρχονται με τα έως τώρα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας οι αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που τιμωρούνται με διαγραφή από τους πίνακες για το επόμενο σχολικό έτος. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι οι 260 αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση και οι 91 την Ειδική Εκπαίδευση. Σε απόλυτα νούμερα οι οικονομολόγοι (ΠΕ09) είναι η ειδικότητα των εκπαιδευτικών με τις περισσότερες μη αναλήψεις υπηρεσίας ή παραίτησης. Σε απόλυτα νούμερα ακολουθούν οι φιλόλογοι Γενικής και Ειδικής Αγωγής αλλά πρόκειται για ειδικότητες με μεγάλο αριθμό προσλήψεων.

Σημειώνουμε ότι από το επόμενο σχολικό έτος καταργείται η ποινή του διετούς αποκλεισμού για όσους αναπληρωτές δεν παρουσιαστούν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν. Όσοι δεν δεχτούν την πρόσληψή τους θα διαγράφονται από τους πίνακες μόνο για το σχολικό έτος που διανύεται και όχι και για το επόμενο όπως ίσχυε έως τώρα.

Ακολουθεί πίνακας με αναλυτικά στοιχεία:

Εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 περ α. του Ν.3966/2011 ΦΕΚ118Α για το σχολικό έτος 2016-2017

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ01 8
ΠΕ02 21
ΠΕ03 18
ΠΕ04.01 7
ΠΕ04.02 11
ΠΕ04.04 20
ΠΕ04.05 7
ΠΕ05 5
ΠΕ06 20
ΠΕ07 8
ΠΕ08 7
ΠΕ09 24
ΠΕ10 5
ΠΕ12.01 1
ΠΕ12.04 4
ΠΕ12.05 3
ΠΕ13 8
ΠΕ14.04 11
ΠΕ14.05 2
ΠΕ15 1
ΠΕ16.01 7
ΠΕ16.02 2
ΠΕ17.01 2
ΠΕ17.04 4
ΠΕ17.07 5
ΠΕ18.03 3
ΠΕ18.10 6
ΠΕ18.12 2
ΠΕ18.13 2
ΠΕ18.18 4
ΠΕ18.23 5
ΠΕ18.25 1
ΠΕ18.26 1
ΠΕ18.31 2
ΠΕ18.33 1
ΠΕ18.40 1
ΠΕ18.41 1
ΠΕ19 7
ΠΕ20 1
ΤΕ01.19 1
ΤΕ16.00 11
ΣΥΝΟΛΟ 260

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ02.50 20
ΠΕ03.50 15
ΠΕ04.01.50 13
ΠΕ04.02.50 4
ΠΕ04.04.50 4
ΠΕ05.50 1
ΠΕ06.50 1
ΠΕ08.50 2
ΠΕ10.50 2
ΠΕ11.01 5
ΠΕ13.50 2
ΠΕ14.04.50 4
ΠΕ16.01.50 1
ΠΕ17.06.50 2
ΠΕ18.03.50 1
ΠΕ18.12.50 1
ΠΕ18.35.50 8
ΠΕ18.36.50 1
ΠΕ19.50 1
ΤΕ01.22.50 1
ΤΕ16.00.50 2
ΣΥΝΟΛΟ 91

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon