ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 3η ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 3η ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

  
  
Συγγραφέας:Γιώργο Μαρνέρης
ISBN: 978-618-82095-1-0
Σελίδες:664

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσεται η ύλη των κεφαλαίων της οξειδοαναγωγής, της θερμοχημείας, της χημικής κινητικής και της χημικής ισορροπίας της Ανόρ-γανης χημείας Γ΄ Λυκείου, όπως καθορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα του Ενιαίου Λυκείου.

 

 

Συγκεκριμένα το βιβλίο περιλαμβάνει:

 • Όλες τις απαραίτητες γνώσεις θεωρίας.
 • Ερωτήσεις θεωρίας διαφόρων τύπων όπως πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, τύπου σωστό – λάθος, κρίσεως, για την ουσιαστική εμπέδωση της θεωρίας.
 • Μεθοδολογία, υποδειγματικά λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις για λύση που αντιπροσωπεύουν όλες τις περιπτώσεις των θεμάτων που είναι πιθανόν να ζητηθούν στις εξετάσεις.
 • Βασικές παρατηρήσεις, ερωτήσεις θεωρίας διαφόρων τύπων και ασκήσεις με τις οποίες οι μαθητές θα ασχοληθούν στη διάρκεια της πρώ-της επανάληψης.
 • Συνδυαστικά θέματα με τα οποία οι μαθητές πρέπει να ασχοληθούν στην τελική επανάληψη.
 • Διαγωνίσματα ώστε να αποκτηθεί εξοικείωση με τα θέματα των εξετάσε-ων και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
 • Απαντήσεις – υποδείξεις.

Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει σημαντικά τους μαθητές τόσο στην κατα-νόηση της Ανόργανης χημείας όσο και στην τελική επανάληψη.

Γιώργος Μαρνέρης

Χημικός

 

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon