Οι επισημάνσεις του υπ. Παιδείας προς τον ΟΟΣΑ

Οι επισημάνσεις του υπ. Παιδείας προς τον ΟΟΣΑ

Το υπουργείο Παιδείας ανέθεσε στον ΟΟΣΑ -που  έχει πραγματοποιήσει και την προηγούμενη μελέτη αναθεώρησης της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα (Ιούνιος 2011)- να πραγματοποιήσει
τη νέα  Μελέτη Επισκόπησης της ανάπτυξης και εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα αποτελέσουν βασικό “εργαλείο” για τις τις νέες μεταρρυθμίσεις στο υπουργείο Παιδείας.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και αποτελεί μέρος του προγράμματος ESM, η Ελληνική Κυβέρνηση ανέλαβε να συστήσει Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την επισκόπηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Η ομάδα αυτή θα περιλαμβάνει την ομάδα ειδικών του ΟΟΣΑ, γραμματεία και κάποιο εξωτερικό εμπειρογνώμονα ή εμπειρογνώμονες.

Η μελέτη επισκόπησης της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα θα βασιστεί στην αντίστοιχη έκθεση αναθεώρησης που πραγματοποίησε ο ΟΟΣΑ το 2011  (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ)., η οποία και θα επικαιροποιηθεί προκειμένου να στηρίξει την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διασφαλίσει τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και αποτελεί μέρος του προγράμματος ESM.

Το υπουργείο Παιδείας  ζητά τά η επισκόπηση αυτή να  πραγματοποιηθεί άμεσα. χρησιμοποιώντας τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, προκειμένου να επανεξετάσει τις εξελίξεις και να παραδώσει μια έκθεση,  παρέχοντας ορθή ανάλυση, συμβουλές και επιλογές πολιτικής με στόχο βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις.

Η έκθεση θα παρέχει μια πρόταση αναδιάρθρωσης και μια εστιασμένη ενημέρωση για έξι βασικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και μια σειρά προκλήσεων προς εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των θεμάτων που σχετίζονται με τον περαιτέρω εξορθολογισμό των σχολείων, όπως αναφέρεται κατωτέρω), με σκοπό την άμεση νομοθέτηση μέτρων, στα οποία η σε βάθος μελέτη θα καταλήξει .

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του υπουργείου Παιδείας προς τον ΟΟΣΑ οι βασικές μεταρρυθμίσεις και οι προκλήσεις προς εφαρμογή που θα πρέπει να επανεξεταστούν άμεσα σε πρώτη φάση είναι οι εξής:

1. Διαδικασίες διαμόρφωσης του προϋπολογισμού των δαπανών για την εκπαίδευση.

2. Τρόποι για την αύξηση της παιδαγωγικής αυτονομίας

(α) των σχολείων και

(β) των πανεπιστήμιων και άλλων μεταλυκειακών θεσμών. Μελέτη της λειτουργίας και διοίκησης των ΙΤΕ, καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

3. Κατάρτιση και ανάπτυξη για αποτελεσματική σχολική διοίκηση. Επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης.

4. Ανάπτυξη ολοήμερων σχολείων.

5. Διασυνδέσεις μεταξύ Ερευνητικών Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Συγκρότηση ενός Ενιαίου Δημόσιου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

6. Διαδικασίες για την αξιόπιστη παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

Επίσης, ζητήματα που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, μεταξύ άλλων, μέσω του εξορθολογισμού του, θα συζητηθούν ως αναπόσπαστο μέρος της ανάλυσης ορισμένων από τα παραπάνω σημεία.

Επίσης το υπουργείο Παιδείας ζητά:

• να καταγραφούν άλλες εξελίξεις πολιτικής και παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας σε σχέση με αυτά τα έξι θέματα και κάθε άλλο σχετικό δεδομένο.

• Υπό το πρίσμα της εν λόγω επανεξέτασης και καταγραφής, να προχωρήσει στη διαμόρφωση των επιλογών πολιτικής για την προώθηση της μεταρρύθμισης στο πλαίσιο των έξι παραπάνω σημείων.

• Να υποβληθούν προτάσεις για μια επόμενη φάση ειδικά σε ότι αφορά την εφαρμογή των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων.

 

Πηγή:http://www.esos.gr/arthra/47705/anatethike-sto-oosa-i-nea-meleti-toy-ellinikoy-ekpaideytikoy-systimatos

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon