Μαθηματικά

Μαθηματικά

mathimatika_a_gymnasiou.cdrΞεφυλλίστε το Βιβλίο
Συγγραφέας: Αστέριος Μπάρμπας
ISBN:978-618-82095-4-1
Σελίδες: 872

 

 

 

 

 

 

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο με βάση το σχολικό βιβλίο που διδάσκεται στη Α΄ τάξη του Γυμνασίου και σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Αναπτύσσει όλη τη Θεωρία αναλυτικά και μεθοδικά όπως συχνά διατυπώνεται μέσα στην τάξη απ’ έναν έμπειρο καθηγητή, δίνει Ερωτήσεις Ανάπτυξης και Θέματα με απάντηση.

Περιέχει ακόμη: Ερωτήσεις όλων των τύπων με αναλυτικές απαντήσεις, Ασκήσεις χωρίς τη λύση, τις Ερωτήσεις Κατανόησης και τις Ασκήσεις του ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ υποδειγματικά απαντημένες, Διαθεματικές Δραστη ριότητες και Εργασίες για τους μαθητές, όπως προβλέπεται από την τελευταία σχολική μεταρρύθμιση και τέλος Κριτήρια Αξιολόγησης και Θέματα Εξετάσεων με τις Απαντήσεις.

Ευχαριστίες στη μαθηματικό Στέλλα Κερασίδου για την πολύτιμη βοήθειά της.

Αστέριος Εμ. Μπάρμπας

Μαθηματικός

 

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon