Μαθηματικά

Μαθηματικά

mathimatika_g_gymnasiou.cdrΞεφυλλίστε το Βιβλίο
Συγγραφέας: Αστέριος Μπάρμπας
ISBN: 978-618-81514-5-1
Σελίδες: 798

 

 

 

 

 

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο με βάση το νέο σχολικό βιβλίο και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών, και αποτελεί εργαλείο στήριξης και

ενίσχυσης του αντίστοιχου σχολικού.

Δίνει όλη τη θεωρία με ερωτήσεις, παρατηρήσεις και σχόλια (Πρέπει να ξέρεις ότι…) όπως συχνά διατυπώνονται μέσα στην τάξη.

Περιέχει πλήθος λυμένων ασκήσεων, ερωτήσεις «Σ – Λ», ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις αντιστοίχισης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού,

προτείνει στους μαθητές καθημερινά θέματα (Προβλήματα – Εργασίες) που λύνονται με τη βοήθεια των μαθηματικών του αντίστοιχου κεφαλαίου.

Επίσης προσπαθεί να προσεγγίσει το νέο στοιχείο του σχολικού βιβλίου, που εί-

ναι οι Διαθεματικές Δραστηριότητες, με πολλά παραδείγματα και υποδεικνύει τα βήματα προσέγγισης της Δραστηριότητας.

Στο βιβλίο υπάρχουν ακόμη στο τέλος κάθε κεφαλαίου Κριτήρια Αξιολόγησης όπως αυτά διατυπώνονται από συναδέλφους που καθημερινά μοχθούν στο σχο-

λείο, και τέλος υπάρχουν Υποδείξεις – Απαντήσεις – Λύσεις για όλα τα θέματα που δόθηκαν χωρίς τη λύση, οι αναλυτικές λύσεις των ασκήσεων του Σχολικού

Βιβλίου και Θέματα Εξετάσεων.

 

Ευχαριστίες στη μαθηματικό Στέλλα Κερασίδου για την πολύτιμη βοήθειά της.

Αστέριος Εμ. Μπάρμπας

Μαθηματικός

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon