Λατινικά

Λατινικά

ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
    
   
Συγγραφέας: Ζήσης Σπ. Κάκος
ISBN: 978-618-82464-8-5
Σελίδες: 418

Όταν ξεκινούσα τη φροντιστηριακή μου καριέρα – διαδρομή, ήμουν νέος, ενθουσιώδης και με πολλά μαλλιά. Τριάντα χρόνια μετά με τον ίδιο ενθουσιασμό και με λιγότερα μαλλιά διδάσκω το μάθημα των Λατινικών από το ίδιο (ακούει το Υπουργείο Παιδείας;) βιβλίο. Με την έννοια αυτή, είναι λογικό να έχουν συντεθεί επί τόσα χρόνια πολλές και αξιολογότατες εργασίες και να θεωρείται πολύ δύσκολο να αναζητήσει και να διεκδικήσει κανείς το χώρο που του ανήκει ανάμεσά τους.

Ανέλαβα τέτοιο εγχείρημα, γιατί πιστεύω ότι με την εργασία αυτή έχω να προτείνω κάτι διαφορετικό, κάτι ουσιαστικό, και όσο γίνεται πλήρες σε όποιον σπουδάζει ή διδάσκει τη λατινική γλώσσα και γραμματεία. Πολυτιμότατο εφόδιο σε αυτή την προσπάθεια ήταν η πείρα που απέκτησα από τη συμμετοχή μου στη θεματοδοσία των επαναληπτικών εξετάσεων της ΟΕΦΕ. Ευχαριστώ, λοιπόν, όλους όσοι (συν)εργάστηκαν κατά καιρούς μαζί μου για τον ίδιο σκοπό.

Το βιβλίο αυτό εμπεριέχει:

α.    κριτήρια αξιολόγησης για κάθε μάθημα.

β. πρόσθετες ασκήσεις, αφού είναι αδύνατο να συμπεριληφθούν στο στενό πλαίσο ενός κριτηρίου όλες οι ασκήσεις που μπορεί κανείς να σκεφτεί ή να επινοήσει. Δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στο συντακτικό, γιατί σε αυτό εντοπίζεται ο μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας και εκεί μπορεί να κανείς με διάφορους νοηματικούς συνδυασμούς να πρωτοτυπήσει.

γ.   Πριν από κάθε κριτήριο παρατίθενται πίνακες τους οποίους πρέπει ο μαθητής να συμπληρώσει, για να μπορεί με άνεση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ασκήσεων της γραμματικής και για να διευκολυνθεί στην επανάληψη του μαθήματος.

δ. Γραμματική αναγνώριση όλων των όρων κάθε κειμένου, συνοπτικοί πίνακες των ρημάτων του και τις απαντήσεις των κριτηρίων. Αυτές συνοδεύονται όπου το έκρινα απαραίτητο- από παραπομπές σε έγκριτους μελετητές ή διαδικτυακούς τόπους, για να περιορίσω στο ελάχιστο ή και να εξαλείψω διαφωνίες που έχουν κατά καιρούς προκύψει ανάμεσα στους φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα.

Ο συγγραφέας

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon