Επαναληπτικά θέματα Χημείας ΄Γ Λυκείου

Επαναληπτικά θέματα Χημείας ΄Γ Λυκείου

ximia_G_Lik_EΠΑΝΑΛΗΨΗ.cdrΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
    
   
Συγγραφέας: Γιώργος Μαρνέρης
ISBN: 978-618-82464-3-0
Σελίδες: 400

Σκοπός της έκδοσης αυτού του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα στο μάθημα της χημείας για την τελική επανάληψη των υποψήφιων της ομάδας
προσανατολισμού θετικών σπουδών.

Συγκεκριμένα το βιβλίο περιλαμβάνει:

  • Βασικές παρατηρήσεις, ταξινομημένες ανά κεφάλαιο
  • Συνδυαστικές ερωτήσεις κρίσεως σύμφωνα με το 2ο θέμα των εξετάσεων

Συνδυαστικά θέματα Ανόργανης χημείας που αποτελούνται από δύο μέρη

Α μέρος: Σύμφωνα με το 1ο θέμα των εξετάσεων
Β μέρος: Σύμφωνα με το 4ο θέμα των εξετάσεων

  • Συνδυαστικά θέματα Οργανικής χημείας που αποτελούνται από δύο μέρη.

Α μέρος: Σύμφωνα με το 1ο θέμα των εξετάσεων
Β μέρος: Σύμφωνα με το 3ο θέμα των εξετάσεων

  • Συνδυαστικά θέματα Ανόργανης και Οργανικής χημείας σύμφωνα με το 3ο και το 4ο θέμα των εξετάσεωνΕπαναληπτικά διαγωνίσματα στα πρότυπα των εξετάσεων
  • Αναλυτικές απαντήσεις – υποδείξεις

Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει σημαντικά τις μαθήτριες και τους μαθηές ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών εξετά-
σεων στο μάθημα της χημείας.

Γιώργος Μαρνέρης
Χημικός

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon