Εκθέσεις για την Ά Γυμνασίου

Εκθέσεις για την Ά Γυμνασίου

ekthesi_a_gymnasiou.cdrΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Συγγραφείς: Δ. Λάππας & Ν. Παραστατίδου
ISBN: 978-618-81505-9-1
Σελίδες: 272

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς

Το βιβλίο εκθέσεις και παραγωγή λόγου αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο γνώσης για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της παραγωγής λόγου στην Ά Γυμνασίου στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Ο χωρισμός των θεματικών ενοτήτων του βιβλίου ακολουθεί πιστά αυτόν του σχολικού εγχειριδίου.

Αναλυτικότερα, η κάθε ενότητα του βιβλίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Εννοιλολογικές και γλωσσικές πληροφορίες για κάθε θεματική ενότητα
  • Διαθεματικό κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης και βασικό λεξιλόγιο, τα οποία προσφέρουν ιδέες και πληροφορίες για τα θέματα παραγωγής λόγου.
  • Θεωρία για την παραγωγή λόγου των κειμενικών ειδών (επιχειρηματολογικά κείμενα, επιστολή, άρθρα,δοκίμι), την ανάπτυξη της παραγράφου, την περίληψη, τον αφηγηματικό και τον περιγραφικό λόγο με αντίστοιχα αναπτυγμένα θέματα.
  • Γλωσσική θεωρία και αντίστοιχες ασκήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη σωστή γραμματικήνκαι συντακτική χρήση της γλώσσας κατα τη διάρκεια της παραγωγής λόγου.
  • Κριτήρια αξιολόγησης

Το συγκεκριμένο βιβλίο θα βοηθήσει τους μαθητές /μαθήτριες να κατανοήσουν σημαντικές έννοιες και γλωσσικά φαινόμενα της  κοινής ελληνικής γλώσσας για να παράγουν δικά τους κείμενακαι να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολικού βιβλίου.

Οι συγγραφείς

Δημήτρης. Χρ Λάππας

Ναταλία Παραστατίδου

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon

newspaper templates - theme rewards

Facebook