Β ́ Φάση Ηλεκτρονικών Εγγραφών – Δηλώσεων Προτίμησης στην Ηλεκτρονική  Εφαρμογή  E – εγγραφές

Β ́ Φάση Ηλεκτρονικών Εγγραφών – Δηλώσεων Προτίμησης στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή E – εγγραφές

Σύγχυση είχε προκαλέσει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας πως οι εγγραφές των μαθητών στις τάξεις του Λυκείου θα γίνονταν ηλεκτρονικά.

Η διαδικασία εγγραφών, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου, θα απαρτίζεται από δύο φάσεις αιτήσεων – κατανομές.

Α’ Φάση: Αφού μέχρι τις 19 Ιουνίου όλα τα σχολεία έχουν εκδόσει και καταχωρίσει τα αποτελέσματα των εξετάσεωντης πρώτης εξεταστικής περιόδου, στις 20 Ιουνίου 2018 θα γίνει ενημέρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-εγγραφές μέσω του myschool για τους μαθητές/τριες που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, προβιβάστηκαν ή παραπέμφθηκαν.

Στις 21 Ιουνίου 2018 θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη κατανομή των μαθητών/τριών για τους/τις οποίους/ες είχε υποβληθεί Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής-Δήλωση Προτίμησης και έχουν προβιβαστεί κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο Μαΐου Ιουνίου, εξαιρουμένων όσων απορρίφθηκαν λόγω απουσιών. Τα αποτελέσματα της πρώτης κατανομής θα είναι διαθέσιμα για τους Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων (στην εφαρμογή e-εγγραφές με τους κωδικούς τους στο ΠΣΔ) για τους μαθητές/τριες και τους κηδεμόνες τους από την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018. Οι μαθητές/τριες των οποίων η κατανομή έχει ολοκληρωθεί μπορούν να εκτυπώνουν την οριστική αίτησή τους προκειμένου να την καταθέσουν στο σχολείο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.daskalos-kathigitis-sxolio-ethousa

Β’ Φάση: Οι μαθητές/τριες που δεν πρόλαβαν να κάνουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής-Δήλωση Προτίμησης μπορούν να την υποβάλουν κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής-Δηλώσεων Προτίμησης στο e-εγγραφές από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 (14.00).

Οι μαθητές/τριες που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς φοίτησης μπορούν να κάνουν νέα αίτηση ή τροποποίηση της αίτησής τους κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής-Δηλώσεων Προτίμησης στο e-εγγραφές από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 (14.00).
Οι μαθητές/τριες που πρέπει να επανεξεταστούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, εφόσον προβιβαστούν, θα κατανεμηθούν με τη δεύτερη κατανομή (2-3 Ιουλίου).
Σε περίπτωση που δεν προβιβαστούν:
α. για τους μαθητές/τριες της Α ́ και Β ́ Λυκείου δίνεται η δυνατότητα να τροποποιήσουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές και
β. για τους μαθητές/τριες της Γ ́ Γυμνασίου και για όσους/ες προβλέπεται να εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις τους παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι και την ολοκλήρωση της εν λόγω εξεταστικής.
Επισημαίνεται ότι από τις 25 Ιουνίου 2018 έως και τις 29 Ιουνίου 2018 οι Διευθυντές/τριες θα υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής–Δήλωση Προτίμησης για τους μαθητές/τριες που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν.4251/2014 (Α ́ 80), οι οποίοι/-ες εγγράφονται κατ’ εξαίρεση με ελλιπή δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται στην με αριθμ. Φ1α/87838/Δ4/30 – 5-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Στις 2 και 3 Ιουλίου 2018, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα κάνουν τη δεύτερη κατανομή των μαθητών/τριών σε ΓΕ.Λ. στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές. Από τις 5 Ιουλίου 2018 οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων θα μπορούν να βλέπουν την κατανομή των μαθητών/τριών μετά την Β’ φάση των κατανομών από τις Δ.Δ.Ε.
Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές εγγραφές, και ειδικότερα τη δυνατότητα τροποποίησης-διαγραφής ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής–δήλωσης προτίμησης και την καταχώριση μαθητών/τριών στο πληροφοριακό σύστημα myschool, μπορείτε να συμβολευτείτε την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου: e-egrafes-b-18

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon

newspaper templates - theme rewards

Facebook