Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης – Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Καμαρινός

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης – Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Καμαρινός


 ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

    
Συγγραφείς: Γεώργιος Καμαρινός
Σελίδες: 232
ISBN: 978-618-5472-08-5

Ο τομέας Διοίκησης και Οικονομίας των Επαγγελματικών Λυκείων απευθύνεται σε άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικονομικά και τα οποία θα επιθυμούσαν να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στις ειδικότητες του τομέα, όπως ο υπάλλη- λος Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης και Οικονομι- κών Υπηρεσιών ή Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού.
Όλοι όσοι παρακολουθούν τα μαθήματα αυτών των ειδικοτήτων, στο πλαίσιο της Γ΄ τάξης και των Πανελλαδικών Εξετάσεων, διαγωνίζονται στα μαθήματα «Αρχές Ορ- γάνωσης και Διοίκησης» και «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας».
Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοηθό στην προσπάθεια των διαγωνιζομένων να κατανοήσουν την ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων και να επιτύχουν τους επιδιωκόμενους στόχους τους, και παράλληλα ένα χρήσιμο εργαλείο για τους διδάσκοντες αυτών των μαθημάτων.
Είναι ένας πλήρης οδηγός που προορίζεται να καλύψει το υφιστάμενο κενό που παρατηρείται στην αγορά σχολικών βοηθημάτων τα οποία αφορούν τα μαθήματα των Επαγγελματικών Λυκείων και ειδικότερα του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.
Χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Α΄ μέρος αφορά το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» και το Β΄ μέρος αφορά το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». Το πε- ριεχόμενο υλικό είναι σύμφωνα με την ύλη των μαθημάτων που ισχύει τα τελευταία χρόνια και επικαιροποιήθηκε με το ΦΕΚ (Β-3147/2021).
Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν ερωτήσεις θεωρίας, πλήρους ανάπτυξης και κλειστού τύπου, διαγράμματα κατανόησης της θεωρίας (Α.Ο.Δ.), ασκήσεις λυμένες υποδειγμα- τικά και ασκήσεις προς λύση.
Αναπόσπαστο τμήμα κάθε κεφαλαίου αποτελεί και η προσθήκη των θεμάτων που τέθηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων όλων των προη- γούμενων ετών
Στις καινοτομίες του βιβλίου είναι τα ειδικά τεστ εξέτασης της θεωρίας, τα οποία στις ΑΟΔ είναι ανά ενότητα κεφαλαίου και στις ΑΟΘ είναι ανά κεφάλαιο. Ασφαλώς, υπάρχουν επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης σε κάθε κεφάλαιο αλλά και σε όλη την εξεταστέα ύλη.
Στο τέλος του Α’ μέρους μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις – λύσεις όλων των ερωταπαντήσεων και ασκήσεων στις Α.Ο.Δ. και στο τέλος του Β’ μέρους τις αντίστοιχες λύσεις στις Α.Ο.Θ.
Ελπίζω οι διαγωνιζόμενοι και οι διδάσκοντες να μπορέσουν να αναζητήσουν και να βρουν όλα όσα χρειάζονται σε αυτό το βιβλίο προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.

Ο συγγραφέας
Γιώργος Καμαρινός Τηλ.: 6978713472
Email: geeconomy@yahoo.com

 

 

 

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon