Ανόργανη Χημεία Ι ΄Γ Λυκείου

Ανόργανη Χημεία Ι ΄Γ Λυκείου

ximia_I_G_Likiou.cdrΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
  
  
Συγγραφέας: Γιώργος Μαρνέρης
ISBN: 978-618-82095-1-0
Σελίδες: 487

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσεται η ύλη των κεφαλαίων της οξειδοαναγωγής, της θερμοχημείας, της χημικής κινητικής και της χημικής ισορροπίας της Ανόργανης χημείας Γ΄ Λυκείου, όπως καθορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα του Ενιαίου Λυκείου.

Συγκεκριμένα το βιβλίο περιλαμβάνει:

 • Όλες τις απαραίτητες γνώσεις θεωρίας
 •  Ερωτήσεις θεωρίας διαφόρων τύπων όπως πολλαπλής επιλογής , αντιστοίχισης , τύπου σωστό – λάθος, κρίσεως, για την ουσιαστική εμπέδωση της θεωρίας.
 •  Μεθοδολογία, υποδειγματικά λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις για λύση που αντιπροσωπεύουν όλες τις περιπτώσεις των θεμάτων που είναι πιθανόν να ζητηθούν στις εξετάσεις.
 • Βασικές παρατηρήσεις, ερωτήσεις θεωρίας διαφόρων τύπων και ασκήσεις με τις οποίες οι μαθητές θα ασχοληθούν στη διάρκεια της πρώτης επανάληψης.
 • Συνδυαστικά θέματα με τα οποία οι μαθητές πρέπει να ασχοληθούν στην τελική επανάληψη.
 •  Διαγωνίσματα ώστε να αποκτηθεί εξοικείωση με τα θέματα των εξετάσεων και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
 • Διαγωνίσματα ώστε να αποκτηθεί εξοικείωση με τα θέματα των εξετάσεων και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
 •  Απαντήσεις – υποδείξεις.

Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει σημαντικά τους μαθητές τόσο στην κατανόηση της Ανόργανης χημείας όσο και στην τελική επανάληψη.

Γιώργος Μαρνέρης

Χημικός

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon