Αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες 2017 – Τι άλλαξε, τι θα αλλάξει…

Αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες 2017 – Τι άλλαξε, τι θα αλλάξει…

Όπως γίνεται πάντα παραδοσιακά μετά την ανάπαυλα των Χριστουγέννων έτσι και φέτος ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τις Πανελλήνιες 2017 με τους μαθητές της τρίτης Λυκείου να μπαίνουν στην τελική ευθεία  της προετοιμασίας για τις εξετάσεις μέσω των οποίων θα παλέψουν για την απόκτηση του εισιτηρίου για κάποιο από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.

Το εναρκτήριο λάκτισμα των Πανελληνίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Ιουνίου, εφόσον έχουν τελείωσει οι απολυτήριες εξετάσεις.

Το Υπουργείο Παιδείας θα εκδόσει στα μέσα φεβρουαρίου εγκύκλιο η οποία θα ορίσει τις λεπτομέρειες τις εξεταστικής διαδικασίας.

Όπως έχουμε κάνει γνωστό και λίγο καιρό πριν φέτος οι πανελλήνιες θα πραγματοποιηθούν στις 6 Ιουνίου 

Ίδιο σύστημα

Αυτή την χρονιά θα υπάρξει ένα σύστημα εξέτασης, το νέο, που ίσχυσε και πέρυσι (πέρυσι μαζί με το παλιό). Τα 6 και 7 μαθήματα αποτελούν παρελθόν πλέον για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου. Τα μαθήματα είναι 4 ή 5, ανάλογα με τις επιλογές σχολών που επιθυμούν να διεκδικήσουν μέσα από τα αναμορφωμένα επιστημονικά πεδία.

Τι αλλάζει σε πεδία και μαθήματα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’/14-05-2015), οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2016-17 έχουν ήδη επιλέξει και παρακολουθούν μία από τις παρακάτω Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού:

 Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατατάσσονται σε πέντε (5)
Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης
5o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία κατόπιν συμμετοχής σε εξετάσεις που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Με τις ανωτέρω δύο σχετικές Υπουργικές Απόφασης καθορίστηκε η κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50
Α’/14-05-2015).

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απόλυσης από το Γενικό Λύκειο και των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καταθέτουν δήλωση προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) για δύο (2) κατ΄ ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία.

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2016-17 και οι απόφοιτοι-υποψήφιοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2017, που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους παρακάτω εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας, όπως αυτοί καθορίστηκαν με το άρθρο 2 της αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 B’/29-05-2015) Υπουργικής Απόφασης .

Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Συγκεκριμένα:

I. Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

1. Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού
2. Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στα Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο

γ) στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.

Ειδικότερα, οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο ΕΠ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕ
Σ

1.ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ο.Π.) (1,3)
2.ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π.) (0,7)
3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.)
4.ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Ο.Π.)

3ο ΕΠ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
1.ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ο.Π.)
2.ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π.)
3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.) (0,4)
4.ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γ.Π.) (0,9)

4ο ΕΠ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1.ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ο.Π.)
2.ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π.)
3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.) (1,3)
4.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Γ.Π.) (0,7)

Αναλυτικά για όλα τα ομάδες προσανατολισμού μπορείτε να δείτε εδώ

Ριζικές αλλαγές

Ριζικές αλλαγές στη δομή του Λυκείου με στόχο την αναβάθμιση του Απολυτηρίου το οποίο θα αποτελεί «διαβατήριο» για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2020, προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που παρουσιάζει η «ΗτΣ».

Ο αριθμός των μαθημάτων στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου θα μειωθεί σημαντικά -σήμερα διδάσκονται 18 μαθήματα στη Β΄ Λυκείου και 15 στη Γ’ Λυκείου τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα μειωθούν σχεδόν κατά το ήμισυ, ενώ η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο θα γίνεται με βάση τον βαθμό του Απολυτηρίου, ο οποίος θα διαμορφώνεται σε ποσοστό 80% από τα δύο τετράμηνα της Γ΄ τάξης, δηλαδή τον αποκαλούμενο «προφορικό» βαθμό και κατά 20% από τη συμμετοχή των υποψηφίων σε τελικές εξετάσεις πανελλαδικού χαρακτήρα. Δείτε εδώ την συνέχεια του νέου σχεδίου για όλο το Λύκειο και τις Πανελλήνιες

Το alfavita με εμπειρία 19 χρόνων στο ελληνικό διαδίκτυο όντας και το πρώτο εκπαιδευτικό site στην Ελλάδα καλύπτει κάθε χρονιά τα πάντα για τις εξετάσεις των υποψηφίων των Πανελληνίων.

Απαντήσεις και θέματα

Την προηγούμενη χρονιά το alfavita.gr έπιασε την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε περίοδο πανελλαδικών εξετάσεων με εκατομμύρια χρήστες να μας επιλέγουν για να μάθουν τις απαντήσεις και τα θέματα των πανελλαδικών. Καθημερινά εκείνη την περίοδο δεχτήκαμε εκατοντάδες τηλέφωνα για πληροφορίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Την ίδια στιγμή εκδίδουμε τον Οδηγό Σπουδών και Επαγγέλματος 2017 του εκπαιδευτικού αναλυτή Χρήστου Κάτσικα, ο οποίος απαντάει σε όλα τα ερωτήματα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, τα επιστημονικά πεδία, τα μαθήματα καθώς και παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα τμήματα των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών ιδρυμάτων.

Ο οδηγός κυκλοφορει για δεύτερη χρονιά καθώς πέρυσι τον απέκτησαν χιλιάδες μαθητές για να μάθουν τις τελευταίες αλλαγές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Όπως και κάθε χρόνο στην κατηγορία Πανελλήνιες καθώς και στο tag Πανελλήνιες 2017 ή Πανελλαδικές εξετάσεις  η συντακτική μας ομάδα ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τις Πανελλήνιες, για τα θέματα, τις απαντήσεις, τα “sos”, για την εξεταστική διαδικασία καθώς και για τα σχέδια και τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το μέλλον των εξετάσεων, την μορφή τους και αν θα υπάρξουν.

Χρησιμοι Σύνδεσμοι

Μεγάλη ανατροπή στην Παιδεία – Αλλάζουν όλα στο Λύκειο και τις Πανελλαδικές

Πανελλαδικές 2017: Τι αλλάζει σε Πεδία και Μαθήματα

Μάθε για όλα τα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ με τον Οδηγό Σπουδών 2017

Το παραπάνω άρθρο αποτελεί κομμάτι της ενημέρωσής μας με χρήσιμα Link για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς οι μαθητές κυρίως έχουν μπει στην τελική ευθεία

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon

newspaper templates - theme rewards

Facebook